UNSERE MARKEN:
Aktuelle Ausgabe

Hier finden Sie
das Inhaltsverzeichnis zum
aktuellen Heft
Magazyn Dźwig 4/2020
Abonnement
Aktuelles
Zeitschriften-Archiv
Komunikat Urzędu Dozoru Technicznego

Szanowni Państwo,Urząd Dozoru Technicznego, realizując przepisy ustawy o dozorze technicznym oraz mając na uwadze zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstw i instytucji w naszym kraju, na bieżąco przeprowadza inspekcje urządzeń technicznych.

admin | eingestellt am 2020-04-23
TAGS: magazyn Dźwig | dźwig | winda | transport bliski | urządzenia transportu bliskiego | UDT | Urząd Dozoru Technicznego | koronawirus