OUR BRANDS:
Current issue

Here you can find the contents
of the current issue
Magazyn Dźwig 2/2020
Subscription
News
Magazine Archive
Komunikat Urzędu Dozoru Technicznego

Szanowni Państwo,Urząd Dozoru Technicznego, realizując przepisy ustawy o dozorze technicznym oraz mając na uwadze zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstw i instytucji w naszym kraju, na bieżąco przeprowadza inspekcje urządzeń technicznych.

admin | added 2020-04-23
TAGS: magazyn Dźwig | dźwig | winda | transport bliski | urządzenia transportu bliskiego | UDT | Urząd Dozoru Technicznego | koronawirus