UNSERE MARKEN:
Aktuelle Ausgabe

Hier finden Sie
das Inhaltsverzeichnis zum
aktuellen Heft
Magazyn Dźwig 4/2020
Abonnement
Aktuelles
Zeitschriften-Archiv
Nowy system sterowania Europanel już w ofercie Global Lift Polska!

W czasie pandemii niektóre spółki z grupy europejskiej zawiesiły działalność, za to Global Lift Polska prężnie działa i wprowadza nowy system sterowania fi rmy Europanel, wraz z polską obsługą techniczna, zatrudnioną w Global Lift Polska.

Firma Europanel
Firma Europanel powstała w 2002 r. w wyniku
przekształcenia innej fi rmy z sektora Europanel.
Projektuje i produkuje sterowania i panele
sterujące do dźwigów hydraulicznych,
linowych z VVVF, Gearless, z maszynownią
i bez niej (MRL), ze zmniejszonym podszybiem/
nadszybiem, ruchome schody i chodniki
z manewrowaniem uniwersalnym lub od
pojedynczego aż do kwadrupleksu, w zakresie
od 2 do 30 przystanków. Warto podkreślić,
iż w ostatnim dziesięcioleciu, doszło do zmian
na rynku, gdzie znaczna część budowania
nowych budynków trafi a "w ręce" międzynarodowych
korporacji. Małe i średnie przedsiębiorstwa
z tego sektora rozwinęły swoją działalność,
przechodząc restrukturyzację wielu
istniejących zakładów. W konsekwencji nawet
Europanel, dysponujący wewnętrznym personelem
z doskonałą znajomością systemów
budowlanych od ponad 40 - 50 lat, wyspecjalizował
się w dostawie części elektrycznych
dopasowanych dla potrzeb rynku.

Elektro 4.0
Dzięki tej wiedzy o branży i doświadczeniu
opracowano płytę Elektro 4.0 - zaawansowany
system sterowania w obszarze rozwiązań
dźwigowych, unikatowy pod względem wyposażenia
w podstawową koncepcją systemu
szeregowego CAN BUS, co stanowi jego
wartość dodaną, a także jest wyróżniającą
cechą tegoż produktu.

System zapewnia różne
typy programowania:
• SZEREGOWY - MIESZANY (kabina szeregowo
, szyb równolegle)
• RÓWNOLEGŁY.
W ten sposób system zaspokaja dowolną
potrzebę nowego lub istniejącego systemu,
co jest niezwykle ważne w modernizacjach
dźwigów.
Elektro 4.0 został zaprojektowany
do pracy z trzema różnymi
typami informacji:
• tradycyjny z magnesami, z możliwością
zwielokrotnienia zarządzanego spowalniania
poprzez programowanie;
• odczyt impulsów enkodera lub powtórzeń
enkodera z falownika, dla optymalnego/
skutecznego zarządzania spowolnieniami;
• system bezwzględnego pozycjonowania
za pomocą odczytu informacji o szybie
CAN-BUS. Karta samodzielnie uczy się odległości
między przystankami i prędkości
zwalniania, wybierając najbardziej odpo• wiednią prędkość do osiągnięcia pożądanego
przystanku (ta ostatnia cecha jest
przydatna w przypadku szybkich systemów
lub systemów z wieloma dostępami i krótkimi
odstępami między przystankami).
Cały system oparty jest na trzech
głównych elementach:
• płycie głównej Elektro-C zamontowanej
w panelu sterowania,
• płycie peryferyjnej Elektro-S IN/OUT
- płyta kabinowa,
• płycie piętrowej Elektro-M.
Jeśli chodzi o programowanie i zarządzanie
systemem, używana jest klawiatura z wyświetlaczem
dotykowym, to bardzo intuicyjne
urządzenie, które pozwala monitorować
dane wejściowe i wyjściowe różnych płyt
systemowych, wyświetlać w trybie opisu
alarmy i ostrzeżenia z karty, programować
opisowo dane wejściowe i wyjściowe kart,
uzyskiwać dostęp do systemu za pomocą
menu o różnych poziomach dostępu.
Możliwość połączenia
za pomocą Wi-Fi
Kolejnym zaletą Elektro 4.0 jest możliwość
połączenia z systemem za pośrednictwem
Wi-Fi, w tym celu można wykorzystać urządzenia
mobilne, np. SMARTFONU / TABLETU
/ PC, dzięki temu wszystkie funkcje programowania
są raportowane na podłączonym
urządzeniu, umożliwiając dokonywanie
kalibracji / regulacji / modyfi kacji również
z płaszczyzny lub kabiny. Co ważne ten tryb
połączenia będzie również dostępny zdalnie,
jeśli w systemie znajduje się moduł GMS
do transmisji danych, co jest niesamowicie
przydatne z punktu widzenia konserwacji.
Pracownicy będą mieli niezbędne dane i informacje
dostępne bezpośrednio na swoim
urządzeniu mobilnym, aby sprawdzić rodzaj
anomalii systemu oraz być w stanie zaplanować
interwencję z właściwym dla anomalii
personelem, odpowiednim do rozwiązania
problemu dzięki optymalizacji dostępnych
zasobów poprzez terminowe udostępnianie niezbędnych informacji.
www.global-lift.pl

Bild:
Zum Vergrößern klicken
admin | eingestellt am 2020-09-04
TAGS: Global Lift | sterowania