NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Gospodarka Odpadami 1/2019
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Gospodarka Odpadami 3/2016

 

Wydarzenia
Troska o środowisko w centrum zainteresowania
Nieoceniony przy przeładunku kontenerów
Segregacja u „źródła” – nowoczesny system wsparcia gospodarki odpadami
Nowe wyzwania dla gospodarki o obiegu zamkniętym
Wzorcowa organizacja gospodarki odpadami w gminie
Co nowego w branży? Dowiesz się na POL-ECO-SYSTEM
Redukuj, Przetwarzaj, Odzyskuj – hasła edukacji ekologicznej ENERIS coraz bliższe Polakom
Krajowy plan gospodarki odpadami 2022

Obiekty

Pomimo licznych problemów ZUO w Promniku już działa

Branża
Propozycja optymalizacji gospodarowania odpadami
zakaźnymi medycznymi i weterynaryjnymi w Polsce
Poziomy odzysku i recyklingu – w którą stronę zmierzamy?
Leblan - kompletne rozwiązania technologiczne

Nauka
Optymalizacja wytwarzania biogazu z osadów ściekowych
z miejskiej oczyszczalni ścieków